PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROCES – VERBAL PRIVIND INTERVIUL - pentru examenul de promovare în grad imediat suprior pentru 2 funcții pubice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

18.09.2023