PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 50369/19.09.2023   PROCES – VERBAL FINAL - pentru examenul de promovare în grad imediat suprior pentru 2 funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraș

back

19.09.2023

Nr. 50369/19.09.2023

PROCES – VERBAL FINAL

- pentru examenul de promovare în grad imediat suprior pentru 2 funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraș

Cu respecatrea prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizata,

Comisiile de examen constituite prin dispoziția primarului nr. 1450/17.08.2023, încheie prezentul proces verbal Final cu urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Nr. / data dosar înscriere

Punctaj                          proba scrisa

Punctaj                          interviu

Punctaj final

Admis / Respins

1

48347/04.09.2023

76,00 puncte

94,33 puncte

170,33 puncte

Admis

2

48429/04.09.2023

74,83 puncte

88,00 puncte

162,83 puncte

Admis

 

Rezultatele finale s-au afișat la sediul UAT Municipiul Făgăraș astăzi, 19.09.2023, ora 16.00