PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014 - 2020

Titlu proiect: “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov”
Cod SMIS: 120952

 
Beneficiar: Municipiul Făgăraş

     Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidenţiale.

Scopul proiectului:
 
     Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Judetul Brasov și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea  consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenșie care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condișiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul exterior, precum ți ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
1. Reducerea  consumului  anual  specific  de  căldură  pentru  încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă.
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu  49.82% pentru un numar de 4 blocuri de locuinte
3. Lucrări de anvelopare şi termoizolare termică a unui număr de 4 blocuri de locuinţe colective.
4. Îmbunătăţirea si cresterea calitatii condiţiilor de confort interior a 159 apartamente din Municipiul Făgăraș, supuse lucrărilor de anvelopare și termoizolare termică.
5. Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene și naționale) în cadrul procesului de achiziţii publice.

Valoare proiect:

     Valoarea totală a proiectului este de 6.215.852,25 lei, din care 2.911.317,99 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (51%), 513.762,00 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (9%) și 2.790.772,26 lei reprezintă contribuția proprie a solicitantului. 
 
Rezultate proiect:

1. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă, cu o medie aritmetica ponderata pentru patru componente de la 217.48 kWh/m2/an  pana la 65.15 kWh/m2/an, respectiv reducerea va fi de 152.33 kWh/m2/an
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cumul patru componente de la 796.08 kWh/m2/an  până la 389.62 kWh/m2/an, respectiv reducerea va fi de 406.46 kWh/m2/an.
3.  Un contract de execuție de lucrări de construire pentu anveloparea şi termoizolarea termică a unui număr de 4 blocuri de locuinţe colective realizat.
4. Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a 159 apartamente din Municipiului Făgăraș.

Dată de începere: 27.02.2019
Perioadă de implementare: 14 luni

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“