PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență” – Proiect cofinanţat din FEDR prin POR 2014 - 2020


Titlu proiect: “Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență”
Cod SMIS: 125243


Valoare totală proiect: 10,780,304.95 lei

Eligibil Municipiul Făgăraş: 315,880.74 lei

Dată începere: 01/07/2015
Dată finalizare: 31/10/2019

 
     Parteneriat: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - lider de parteneriat (partener 1), U.A.T JUDEȚUL  BRASOV – partener 2, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  BRAȘOV – partener 3, SPITALUL CLINIC  DE OBSTETRICĂ – GIECOLOGIE „DR.  IOAN A. SBÂRCEA” BRAȘOV – partener 4, SPITALUL MUNICIPAL CODLEA –  partener 5, SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV – partener 6, U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ – partener 7, SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE – partener 8, UAT MUNICIPIUL SĂCELE – partener 9, U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA – partener 10, SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  BRAȘOV – partener 11, SPITALUL MUNICIPAL ”DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ – partener 12,

     Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

     Prin proiect se urmăreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărul de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional si local.

R.1. Un număr crescut de Unitaţi / Compartimente de Primiri Urgenţă cu echipamente medicale de specialitate noi. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente proiectului. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general si Ob.  Specific 1 si a indicatorului de realizare 1S37i - Unitaţi de primiri  urgenţe/compartimente de primiri urgenţe (nivel terţiar)

R.2. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgenţă, în cadrul Regiunii. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente proiectului. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob.  Specific 2 şi a indicatorului de realizare CO 36 – Populaţia deservită  de servicii medicale îmbunătăţite. 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“