PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov” - Proiect cofinanţat din FEDR prin POR 2014 - 2020

Titlu proiect: “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația  județului Brașov”
Cod SMIS: 125244


Valoare totală proiect: 3,551,512.65 lei

Eligibil Municipiul Făgăraş: 414,573.34 lei

Data începere: 01/07/2015
Data finalizare: 31/10/2019

     Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii  sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare  infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea  operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând  inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi  îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmăreşte  modernizarea şi tehnologizarea la nivel  European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în  continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărul de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local.

R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfăşurate în unităţile dotate.Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfăşurată în unităţile sanitare care beneficiază de noile dotări va fi eficientizată. Aceasta va determina creşterea capacităţii unităţii de tratare a persoanelor şi, indirect, la creşterea accesibilizării populaţiei la serviciile medicale. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente proiectului. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob. Specific 1 şi a indicatorului de realizare 1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitata/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii)

R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente proiectului.Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 2 şi a indicatorului de realizare 1S36 - Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii)

R.3. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente proiectului.Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob. Specific 3 şi a indicatorului de realizare CO 36 – Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătăţite.


 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“