PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 si a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” – Proiect cofinanțat din FEDR prin POR 2014 - 2020


Titlu proiect:
“Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș”
Cod SMIS: 123133
 
Beneficiar: Municipiul Făgăraş
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
 
Scopul proiectului:
 
Imbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Făgăraș prin îmbunătățirea ofertei educaționale și a infrastructurii publice urbane. Proiectul ”Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 si a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” propune lucrări de modernizare și reabiltare la Școala Gimnazială nr.7 situată pe strada Dr. Ioan Senchea, nr.104B și lucrări de reabilitare și modernizare a 11 străzi urbane: Str. Azotului, Str. Câmpului, Str. Vasile Alecsandri, Str. Constantin Brâncoveanu, Str. Nicolae Bălcescu tronson 2 si 3, Str. Mihai Eminescu tronson 2, Str.1 Decembrie 1918, Str. Titu Perția, Str. I.M.Klein, Str. Salcâmului Tronson 1, 2, str. Uniunii.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
1. Consolidarea și reabilitarea clădirii existente a Școlii Gimnaziale nr. 7 și extinderea acesteia cu un nivel și dotări aferente;
2. Construcție nouă sală de sport;
3. Realizare lift exterior clădire scoală;
4. Reabilitare și modernizare infastructura stradală urbană (11 străzi).
Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de 21.174.097,23 lei, din care 17.351.051,23 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 2.653.690,31 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 1.169.357,94 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 
Rezultate proiect:
1. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/ modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane): Valoare la începutul implementării proiectului - 0 elevi; Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 403 elevi.
2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane reabilitate (număr persoane): Valoare la începutul implementării proiectului – 0 persoane; Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 500 persoane.
3. Clădiri cu funcții educaționale (categoria funcțională a clădirii: școală) extinse/modernizate/reabilitate/ dotate (număr): Valoare la începutul implementării proiectului - 0 clădiri; Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 clădire
4. Alte facilitați construite (număr): Valoare la începutul implementării proiectului - 0 clădiri; Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 clădire (funcțiune sală de sport)
5. Lungimea drumurilor publice modernizate/reabilitate (km): Valoare la începutul implementării proiectului - 0 km; Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 6,589 km
6. Suprafața traseelor/zonelor pietonale modernizate/reabilitate: Valoare la începutul implementării proiectului - 0 mp; Valoare estimatăla finalul implementării proiectului – 17.988 mp.
 
Dată de începere: 28.06.2019
Perioadă de implementare: 39 luni

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“