PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

”Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș”– Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014 - 2020


Titlu proiect:
”Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș”
Cod SMIS: 122962
 
Beneficiar: Municipiul Făgăraş
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020.
 
Scopul proiectului:
 
Obiectivul general al proiectului “Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș” este să contribuie la dezvoltarea economică și socială a Municipiului Făgăraș, Județul Brașov prin susținerea prioritară a start-up-urilor din industriile creative.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
1. Dezvoltarea Incubatorului de afaceri Făgăraș ca platforma a industriilor creative la nivel local.
2. Consolidarea sectorului industriilor creative la nivelul economiei regionale prin creșterea ratei antreprenoriale în industriile creative, la nivelul județului Brașov ți la nivelul Regiunii Centru.
 
 Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de 5.181.534,56 lei, din care 2.374.791,15 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (48.84%), 419.080,79 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (8.62%) și 2.387.662,62 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 
Rezultate proiect:
1. Crearea incubatorului de afaceri în domeniul industriilor creative prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestuia
2. Servicii de incubare oferite unui număr minim de 16 societăți
 
Dată de începere: 20.08.2019
Perioadă de implementare: 34 luni
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“