PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraş” - Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014 - 2020 “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraş
Cod SMIS: 126351

 

Beneficiar: Municipiul Făgăraş
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Obiectivul general al proiectului:
Scopul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș este de a îndeplini obiectivele stabilite prin Strategia Națională de Sănătate Publică, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii actuale a secției de pediatrie și transformarea acesteia într-un Ambulatoriu Integrat în care vor fi relocate toate cabinetele medicale ce compun Ambulatoriul, reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, mai ales a celei din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat în cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș
2. Dotarea Ambulatorului Integrat din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș cu aparatură și mobilier medical

Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de 11.339.458,00 lei, din care 7.475.537,71 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (70%), 2.990.215,07 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul național (28%) și 873.705,22 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 
 
Rezultate proiect:
1. 1 Ambulatoriu Integrat reabilitat și modernizat
2. 1 Ambulatoriu Integrat dotat cu echipamente și mobilier medical
 
Dată de începere: 25.09.2019
Perioadă de implementare: 36 luni

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“