PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

„CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 

„CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlu proiect: „CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA CENTRU” în cadrul căruia va fi realizată investiția “Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov”

Cod SMIS: 125151

Beneficiar: Parteneriatul dintre Ministerul Educației Naționale prin Unitatea De Management Al Proiectelor Pentru Modernizarea Reţelei Şcolare Şi Universitare și Municipiul Făgăraş

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare.

Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului „CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA CENTRU” îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional de înaltă performanță, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile.

Obiectivul specific ale proiectului: constă în asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate, prin construirea de clădiri adecvate, dar și prin reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate procesului educațional, precum și dotarea acestora cu mobilier specific învățământului preșcolar.

În cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 sunt incluse 34 grădiniţe - construcţii noi şi dotarea acestora cu mobilier. Lucrările de execuţie sunt realizate din 2 surse de finanţare.

Astfel, din fonduri MEN-UMPMRSU sunt finanţate lucrările aferente investiţiei de bază - clădirea grădiniţei şi instalaţiile aferente, reţele exterioare în incintă, puţ forat, inclusiv instalaţii tratare, fosă vidanjabilă, iar din fonduri locale se finanţează echipamente centrală termică, împrejmuiri, alei pietonale şi carosabile, branşamente - electric, apă, canal, gaze naturale, inclusiv echipamentele de contorizare, platformă gunoi, remiza PSI, magazie lemne, amenajare teren în incintă - loc joacă, teren de sport, parcare, etc.

 Valoare proiect:

Valoarea totală pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 1.990.962,9 lei – valoare eligibilă - din care 1.658.113,21 lei este valoarea cheltuielilor eligibile aferente Ministerului Educației Naționale și 332.849,69 lei este valoarea cheltuielilor eligibile aferente Municipiului Făgăraș . Din suma aferentă Municipiului Făgăraș 282.922,24 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 43.270,46 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 6.659,99 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 

Rezultate proiect:

Prin implementarea proiectului, la nivelul Municipiului Făgăraș se vor atinge următoarele rezultate:

 1. Construirea și dotrea corespunzătoare procesului educațional a unei grădinițe cu program normal cu 3 săli de grupă la adresa Făgăraș, str. Cetății, nr. 45

2. Amenajareaterenului din incinta – loc de joacă, groapă cu nisip, gradină cu flori, parcare.

3. 60 copii participanți la procesul educațional  beneficiari ai infrastructurii educaționale modernizate .

Dată semnare contract de finanțare: 19.12.2018

Perioadă de implementare: 120 luni, respectiv 01.01.2014 - 31.12.2023 cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Pagina de web a programului: www.inforegio.ro

Pagina de facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“