PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraş“ - Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014 - 2020
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraş- Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Titlu proiect: Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraş
Cod SMIS: 119358
 
Valoarea totală a investiţiei:  43,857,976.90 lei  inclusiv TVA
Durata de realizare a investiţiei: 36 luni
 
Proiectul investiţional presupune acţiuni corelate de modernizare a elementelor de infrastructură în aria de intervenţie, în cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spaţiului urban și de construire sau modernizare a elementelor de infrastructură aferente tuturor modurilor de transport, contribuind la creşterea calităţii mediului urban şi implicit a vieţii locuitorilor din municipiul Făgăraş.
Proiectul amplasat pe străzile Octavian Paler, 13 Decembrie, Combinatului și Hurezului este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urbană, compus din urmatoarele elemente investiționale:
 • Modernizarea trotuarelor pe întreaga lungime a tronsonului, pentru asigurarea condițiilor de deplasare pietonală;
 • Construirea de piste de biciclete, separate de traficul rutier şi de traficul pietonal, pe întreaga lungime a traseului analizat.
 • Modernizarea aliniamentelor de spaţiu verde, precum şi plantarea de arbori maturi cu grad ridicat de retenție a CO2.
 • Modernizarea stațiilor de autobuz de pe traseul analizat.
 • Modernizarea spaţiilor de parcare de pe traseul analizat.
 • Modernizarea podurilor rutiere de pe traseul analizat.
 • Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor, cu amplasarea a 7 staţii de închiriere automată a bicicletelor, cu o capacitate totală de 116 locuri de andocare biciclete și o flotă de 75 de biciclete.
 • Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flotă şi de informare dinamică a pasagerilor în staţiile de autobuz.
 • Alte elemente de infrastructură pentru asigurarea siguranţei pietonilor şi evitarea conflictelor cu traficul rutier şi traficul staţionar.
 • Achiziţia de autobuze electrice pentru încurajarea utilizării transportului în comun în această zonă – 6 autobuze.
 • Asigurarea căii de rulare în condiții ridicate calitativ prin lucrări de modernizare a carosabilului, ca parte a proiectului integrat de reconfigurare a tramei stradale și regenerare urbană.
 • Eventualele lucrări la reţelele de utilităţi existente în zona de impact a proiectului, precum lucrări de relocare a reţelelor de stâlpi, lucrări de protejare a conductelor de gaz, etc.
 • Lucrări privind îmbunătăţirea siguranţei pietonilor și a participanților la trafic, cum ar fi sisteme de protecţie a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea și relocarea trecerilor de pietoni, signalistică verticală şi orizontală.Obiectivul general:
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, Municipiul Făgăraș urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
 
 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 4.1% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 6 autobuze electrice de capacitate medie.
2. Creșterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Făgăraș cu 360.7% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea stațiilor de transport în comun, crearea unui sistem de management al traficului până la finalizarea proiectului, la nivelul Municipiului Făgăraș).
3. Creșterea numărului de bicicliști până în anul 2022 care utilizează sistemul de transport velo prin dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete până la finalizarea implementării proiectului la nivelul Municipiului Făgăraș, estimându-se o creștere cu 14.3% a numărului de utilizatori.
4. Creșterea gradului de siguranță şi accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 14.419,15 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 18.2%.
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament şi plantarea de 2.244,44 mp arbori/arbuști până în anul 2022.
6. Reducerea până în anul 2024 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării a 6 autobuze electrice, ce emit 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă care emit 80 de decibeli.

Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de 43.857.976,90 lei, din care 35.120.587,45 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 5.371.383,93 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 3.366.005,52 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 
 
Rezultate proiect:
1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 360,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 402,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)
3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 14,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 21,4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)
4. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 18,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 27.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)
5. Număr de autobuze achiziționate - 6
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.)- 10
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.) -1
8. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.) -1
9. Suprafața infrastructurii rutiere (străzi urbane) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate: - 4868.51 mp
10. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (mp) 2.244,44 mp
11. Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse - 14.419,15 mp
12. Suprafața pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse - 10.050,26 mp
13. Stații de închiriere biciclete - 7
14. Biciclete (sistem bike-sharing) – 75.
 
Dată de începere: 04.10.2019
Perioadă de implementare: 36 luni
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“