PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş“ - Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014-2020

Titlu proiect: ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş“
Cod SMIS: 119359


Valoarea totală a investiţiei:  45.743.990,64 lei  inclusiv TVA 
Dată de începere: 16.12.2019
Durata de realizare a investiţiei: 52 luni

     Proiectul investitional este amplasat pe strazile Unirii, Tabacarilor, Tudor Vladimirescu, Doamna Stanca si Libertatii, tronsonul ce face obiectul proiectului încadrandu-se în categoria a II-a, strazi cu doua benzi pe sens si a III-a, strazi cu o banda pe sens. Traseul cuprins in proiect se suprapune pe strazile Unirii – Tabacarilor – Tudor Vladimirescu peste traseul drumului national DN1. 

Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urbana, compus din urmatoarele elemente investitionale:

- Modernizarea trotuarelor pe intreaga lungime a tronsonului, pentru asigurarea conditiilor de deplasare pietonala, 
- Implementarea de sisteme de protectie a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala. 
- Construirea de piste de biciclete, separate de traficul rutier si de traficul pietonal, pe intreaga lungime a traseului analizat. 
- Modernizarea aliniamentelor de spatiu verde, precum si plantarea de arbori maturi cu grad ridicat de retentie a CO2 
- Lucrari de modernizare a carosabilului 
- Amenajare banda dedicata pentru transportul public 
- Eventualele lucrari la retelele de utilitati existente in zona de impact a proiectului, precum lucrari de relocare a retelelor de stalpi, lucrari de protejare a conductelor de gaz, etc. 
- Modernizarea statiilor de autobuz de pe traseul analizat 
- Modernizarea spatiilor de parcare existente de pe traseul analizat 
- Constructia unei autobaze pentru sistemul de transport in comun, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente pentru mentenanta autobuzelor 
- Construirea unui terminal intermodal. 
- Implementarea sistemului de inchiriere a bicicletelor, cu amplasarea a 7 statii de inchiriere automata a bicicletelor, cu o capacitate totala de 148 locuri de andocare biciclete si o flota de 105 de biciclete 
- Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota si de informare dinamica a pasagerilor in statiile de autobuz 
- Achizitia de autobuze electrice pentru incurajarea utilizarii transportului in comun in aceasta zona – 3 autobuze 
- Achizitia statiilor de incarcare pentru intreaga flota de autobuze electrice 
- Mobilier urban, cuprinzand: banci, banci cu jardiniere, rasteluri de biciclete individuale, cosuri de gunoi. 

Obiectivul general: 

     Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 
     Astfel, Municipiul Făgăraș urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 6,4 % ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a unui autobuz electric de capacitate medie. 
2. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Făgăraș cu 474% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea stațiilor de transport în comun, crearea unui sistem de management al traficului până la finalizarea proiectului, la nivelul Municipiului Făgăraș). 
3. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 2.553 km de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete pana la finalizarea implementarii proiectului la nivelul Municipiului Fagaras, estimandu-se o crestere cu 11,1 % a numarului de utilizatori
4. Creșterea gradului de siguranță şi accesibilitate pentru pietoni până în anul 2024 prin modernizarea a 13720 mp de spațiu pietonal (trotuare), estimandu-se o crestere a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 10,5 %. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament şi plantarea de 7460 mp arbori/arbuști până în anul 2024. 
6. Reducerea până în anul 2024 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul proiuectului, a 3 autobuze electrice, ce emit 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă care emit 80 de decibeli. 

Valoare proiect:

     Valoarea totală a proiectului este de 45.743.990,64 lei, din care 37.036.575,98 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 5.664.417,48 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 3.042.997,18 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 

Rezultate proiect:

1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 3,4 % la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 3,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028) 
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 474% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 556,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028) 
3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 11,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 16,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 
4. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 11,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 16,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 
5. Număr de autobuze achiziționate - 3 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.)- 6 
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.) -1 
8. Lungime/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana)configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate(mp) – 9.753,25 mp 
9. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.) -1 
10. Sisteme de management a traficului precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.),dupa caz; - 1
11. Lungimea/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana)utilizate prioritar de transportul public de calatori in vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/rehabilitate/modernizate (mp),dupa caz; - 18.870,69 mp
12. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (mp6.855,99 mp
13. Lungime/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse–11.421,16 mp 
14. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse – 4.211,09 mp 
15. Stații de închiriere biciclete - 7 
16. Biciclete (sistem bike-sharing) –105.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“