PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraş“ - Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR2014-2020
Titlu proiect: ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraş“
Cod SMIS: 119360


Valoarea totală a investiţiei:  45.737.226,73 lei  inclusiv TVA 
Dată de începere: 23.12.2019
Durata de realizare a investiţiei: 52 luni

     Proiectul investitional presupune actiuni corelate de modernizare a tuturor elementelor de infrastructura in aria de interventie, in cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spatiului urban si de construire sau modernizare a tuturor elementelor de infrastructura aferente tuturor modurilor de transport, contribuind la cresterea calitatii mediului urban si implicit a vietii locuitorilor din municipiul Fagaras. 

     Proiectul investitional este amplasat pe strazile Unirii, Tabacarilor, Mihai Eminescu, Republicii, Constantin Popp si Mihai Viteazul, tronsonul ce face obiectul proiectului încadrandu-se în categoria a II-a, strazi cu doua benzi pe sens si a III-a, strazi cu o banda pe sens. Traseul cuprins in proiect se suprapune pe strazile Unirii peste traseul drumului national DN1. 
Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urbana, compus din urmatoarele elemente investitionale:

-    Modernizarea trotuarelor pe intreaga lungime a tronsonului, pentru asigurarea conditiilor de deplasare pietonala;
-    Lucrari privind imbunatatirea sigurantei pietonilor si a participantilor la trafic, cum ar fi sisteme de protectie a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala. 
-    Crearea unei ample zone pietonale prin pietonizarea strazilor Tabacari, Republicii (laturile sud si est ale pietei Republicii) si o sectiune din str. Mihai Viteazul (tronsonul dintre intrarea in Cetatea Fagarasului si str. Tabacari). 
-    Reabilitarea si redeschiderea pasajului pietonal subteran sub Bd Unirii (zona Catedrala – Magazin Negoiu) 
-    Construirea de piste de biciclete, separate de traficul rutier si de traficul pietonal, pe intreaga lungime a traseului analizat. 
-    Amenajare banda dedicata pentru transportul public 
-    Asigurarea caii de rulare in conditii ridicate calitativ prin lucrari de modernizare a carosabilului, ca parte a proiectului integrat de reconfigurare a tramei stradale si regenerare urbana. 
-    Modernizarea aliniamentelor de spatiu verde, precum si plantarea de arbori maturi cu grad ridicat de retentie a CO2
-    Modernizarea statiilor de autobuz de pe traseul analizat 
-    Modernizarea spatiilor de parcare existente de pe traseul analizat
-    Implementarea sistemului de inchiriere a bicicletelor, cu amplasarea a 5 statii de inchiriere automata a bicicletelor, cu o capacitate totala de 150 locuri de andocare biciclete si o flota de 95 de biciclete
-    Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota si de informare dinamica a pasagerilor in statiile de autobus
-    Achizitia de autobuze electrice pentru incurajarea utilizarii transportului in comun in aceasta zona – 1 autobuz
-    Eventualele lucrari la retelele de utilitati existente in zona de impact a proiectului, precum lucrari de relocare a retelelor de stalpi, lucrari de protejare a conductelor de gaz, etc.
-    Lucrari pentru crearea unei retele de iluminat public ambiental pentru zonele pietonale (Unirii, Tabacarilor, Mihai Viteazul, Republicii)
-    Mobilier urban, cuprinzand: banci, banci cu jardiniere, rasteluri de biciclete individuale, cosuri de gunoi. 


Obiectivul general: 

     Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 
Astfel, Municipiul Făgăraș urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 1. Reducerea până în anul 2024 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 6,8 % ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a unui autobuz electric de capacitate medie. 
2. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Făgăraș cu 224.7% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea stațiilor de transport in comun, crearea unui sistem de management al traficului pana la finalizarea proiectului la nivelul Municipiului Făgăraș). 
3. Dezvoltarea până în anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 2.369,27 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete până la finalizarea implementării proiectului la nivelul Municipiului Făgăraș, estimându-se o creștere cu 12% a numărului de utilizatori. 
4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 25.242,04 mp de spațiu pietonal (trotuare), prevăzuți cu sisteme de siguranță care sa împiedice accesul auto pe trotuar si prin reconversia suprafețelor rutiere a 8.215,75 mp in zone pietonale, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7.8%. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi in aliniament si plantarea de 19.541,04 mp arbori/arbuști până în anul 2024.
6. Reducerea până în anul 2024 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul proiectului, a 1 autobuz electric, ce emite 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă ce emit 80 decibeli.


Valoare proiect:

     Valoarea totală a proiectului este de 45.737.226,73 lei, din care 36.531.951,26 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 5.587.239,55 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 3.618.035,92 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 

Rezultate proiect:

1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 76.8 tone (6.8 %) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 84.5 tone (7.5 %) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028). 
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 227.395 pasageri (224.7 %) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 286.525 pasageri (274.2 %) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028). 
3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 10.950 bicicliști (12%) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 14.600 (16%) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028). 
4. Creșterea anuală estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 58.400 pietoni (7.8%) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 76.650 pietoni (10.30 %) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028). 
5. Numărul de autobuze achiziționate (nr.) – 1 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.) – 5 
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.) - 1 
8. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate (mp) - 6.438,04 mp 
9. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.) – 1 
10. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.) – 1 
11. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (mp) - 14.245,59 mp 
12. Aliniamente de arbori si arbuști plantați (mp) - 19.541,04 mp 
13. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (mp) - 33.457,79 mp 
14. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (mp) -2.369,27 mp 
15. Stații de închiriere biciclete (buc) – 5 
16. Biciclete (sistem bike-sharing) - 115 (95 de biciclete mecanice, 10 biciclete electrice, 10 vending carts) 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“