PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

„Commoning Europe” - Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor

 

„Commoning Europe” 

Titlu proiect: “Commoning Europe”
Nr. referinţă proiect: 2020-1-IT02-KA204-079512

     Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor

Partenerii proiectului sunt următorii:
-    Biblioteca di Pace (Italia) – aplicant
-    Comune di Campi Bisenzio (Italia) – partener
-    BRAL vzw - Stadsbeweging voor Brussel (Belgia) - partener
-    ANKARA AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER IL MUDURLUGU (Turcia) – partener
-    MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ (România) – partener
-    Open UP let youth be heard (Olanda) – partener

Obiectivele proiectului:

    Proiectul „Commoning Europe” își propune să redescopere „bunul comun” ca fundament al Europei. Publicul și privatul există încă ca doi poli incontestabili ai organizării economice și sociale şi ca forme de proprietate. Atât în dezbaterile privitoare la politica economică, cât și în cele privitoare la alternativele sistemice, se pare că nu există nimic între acești doi poli, sau cel puțin aşa părea până la recenta redescoperire a temei bunurilor comune atât în teoria economică, cât și în dezbaterea politică. Subliniem în mod deliberat termenul de redescoperire deoarece formele de proprietate și de gestionare bazate pe proprietatea comună sunt mai vechi de cele bazate pe noțiunea de public și privat.
Conceptul de “gestionare a bunurilor comune” se referă la inițiativele privitoare la resursele materiale sau imateriale împărtăşite între o comunitate de utilizatori care stabilesc singuri regulile de gestionare, utilizare, îmbogățire a resurselor lor; se bazează de asemenea pe un set de practici colaborative și contributive. Această mișcare înregistrează în prezent o explozie în Europa.
    În multe cazuri astfel de inițiative sunt implementate de organizații private (asociații, comunități informale) denumite „gestionari ai bunurilor comune”. Cu toate că aceste iniţiative apar adesea fără reprezentanți aleși și administrații publice, au nevoie de sprijin si de o baza legală pentru a putea continua. Un număr tot mai mare de administraţii locale caută, de asemenea, să dezvolte abordări în jurul bunurilor comune.
Proiectul intenționează să cerceteze diferite abordări ale  bunurilor comune la nivel european, în ceea ce privește relațiile dintre „gestionarii bunurilor comune” și instituțiile publice și în legătură cu depășirea dificultăților juridice, organizaționale și de altă natură.   
Aplicantul, “Biblioteca di Pace” (Italia), împreună cu partenerii proiectului: organisme de drept public Campi Bisenzio (Italia), Făgăraș (România) și Ankara (Turcia) și organizații neguvernamentale BRAL (Belgia) și Open UP (Olanda) vor împărtăși exemple de bune practici din teritoriile pe care le reprezintă și vor participa la cursuri tematice de formare/vizite de studiu pentru:
- consolidarea capacităților funcționarilor publici și a cetățenilor pentru a înțelege problema bunurilor comune și a construi împreună sinergii privitoare la gestionarea acestora;
- construirea unei platforme de schimb între parteneri pentru a profita de complementaritatea abordărilor lor și împreună cu colegii lor europeni să își dezvolte capacitatea de inovare și să contribuie la o implementare la nivel european a mișcării privitoare la bunurile comune. 

     Valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) "Commoning Europe" este de 109.294,00 euro.

     Valoarea totală a finanţării nerambursabile aferentă activităților derulate de Municipiul Făgăraș în cadrul proiectului "Commoning Europe" este de 15.552,00 euro.  

Dată de începere: 01.09.2020
Perioadă de implementare: 24  luni