PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”

 

Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș   – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlu proiect: Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș

Cod SMIS: 125406

 

Beneficiar: Municipiul Făgăraş

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

 

Scopul proiectului:

Creșterea calității vieții populației din Făgăraș printr-o abordare integrată a direcțiilor de dezvoltare ale municipiului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Diversificarea ofertei cultural - recreative și de educație prin reabilitarea și modernizarea Casei de Cultura din Municipiul Făgăraș. Măsurile propuse pentru Casa de Cultură sunt măsuri de modernizare și reabilitare în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative – transformarea imobilului într-un „Centru cultural - educativ modern”.           

2. Îmbunătățirea condițiilor de viață prin diversificarea opțiunilor de recreere a celor 28.330 de locuitori ai Municipiului Făgăraș ca urmare a modernizării Parcului Regina Maria. Opțiunile generate pentru populație odată cu îndeplinirea acestui obiectiv, vin în completarea celor oferite de Casa de Cultură în ceea ce privește posibilitatea de recreere.         

 

Valoare proiect:

Alocarea financiară totală este de 26.399.481,90 lei, din care 19.781.181,58 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 3.025.357.22,31 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 3.592.943.10 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 

 

Rezultate proiect:

1 Casa de Cultură reabilitată și modernizată la finalul celor 2 ani de implementare a proiectului.

1 parc modernizat la finalul celor 2 ani de implementare

Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate: aproximativ 64.240 de persoane, din care persoane care aparțin grupurilor vulnerabile/defavorizate: 2.268 de persoane (conform unui studiu realizat de către Ministerul Muncii, în Romania exista 3,53% persoane cu dizabilități la 100 de locuitori).

Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate: aproximativ 300 de persoane/zi, din care persoane care aparțin grupurilor vulnerabile/defavorizate: aproximativ 11 persoane.

Clădiri cu funcții sociale/educaționale/culturale/recreative modernizate/reabilitate/dotate - Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș.

Alte facilități construite/extinse/modernizate la Casa de Cultură – trotuare de gardă și scări acces: 297 mp

Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete/construite/extinse/modernizate/reabilitate - Parcul Regina Maria din Municipiul Făgăraș: 5481 mp.

Suprafață spații verzi construite/extinse/modernizate/ - Parcul Regina Maria din Municipiul Fagaras: 73929 mp

 Alte facilități construite/extinse/modernizate în Parcul Regina Maria din Municipiul Fagaras

      - o parcare cu spațiu multifuncțional:  5746 mp

      - 2  locuri de joacă: o zonă pentru copii cu vârste între 1 și 3 ani și o zonă pentru copii cu vârste între 3 și 15 ani

      -  reabilitare pod pietonal peste Pârâul Berivoi: 93 mp

      -  amenajare și reorganizare maluri lac  12.085 mp

      -  amenajare scenă în aer liber

      -  amenajare /reabilitare  drum acces: 534 mp

 

Dată de începere: 15.06.2021

Perioadă de implementare: 22 luni

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 
“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“