PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

„Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Făgăraș prin montare corpuri de iluminat cu LED și sistem de telegestiune”

Proiectul este finațat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.

 

Beneficiar: Municipiul Făgăraș

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 151/30.06.2021//43012/30.06.2021.


Obiectivele proiectului:

Proiectul are ca temă reabilitarea sistemului de iluminat din municipiul Făgăraș în vederea eficientizării acestuia. Lucrările se vor desfășura în întravilan, pe domeniu public, proprietate a municipiului Făgăraș.

 

Soluţia presupune:

Înlocuirea corpurilor de iluminat existente echipate cu surse sodiu cu corpuri de iluminat noi moderne performante tip LED.

 

Locaţii investiţie:

Străzile: Trandafirilor, 1 Decembrie 1918 (Rîului), Castanilor, Amoniacului, Ciocanului, Clorului,      Dulgherului, Fochistului, Luncii, Plopului.

Cartierele: Câmpului, Stejarului, Vasile Alecsandri, Unirii Sud, 13 Decembrie.

 

Modernizarea sistemului de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat, 257 corpuri de iluminat LED echipate cu sistem de telegestiune adaptiv, console noi conform soluţiei tehnice, cabluri coloană și cleme de derivaţie.

 

Valoare totală proiect: 1.112.862,48 lei

Valoare finanțare nerambursabilă Administrația Fondului pentru Mediu: 902.046,93 lei

Valoare cofinanțare Municipiul Făgăraș: 210.815,55 lei

 

Dată de începere: 30.06.2021
Perioadă de implementare:  16 luni