PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

INVESTEŞTE ÎN ŢARA TA! (POCU/89/3/7/107510) - Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
.
     MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ - Partener 1  în cadrul proiectului “Investește în țara ta” anunță  începerea perioadei de preînregistrare  pentru persoanele cu interesate de deschiderea unei afaceri. Preînregistrarea se face online accesând linkul: https://investeste.aevb.ro/
    Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor „din Diaspora” prin stimularea iniţiativei antreprenoriale în rândul a 336 de persoane fizice (şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţeaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înfiinţarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 40 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

Informatii la: relatii.internationale@primaria-fagaras.ro