PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

INVESTEŞTE ÎN ŢARA TA! - Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
.
     Proiectul de față constituie un suport pentru migranții din grupul tintă cu perspective de mobilitate ocupațională ascendentă în momentul revenirii în țară întrucât, din perspectivă economică, migranții tind sa aibă un comportament investițional și antreprenorial crescut, justificând demersul acestui proiect. In contextul noilor provocari (Antreprenoriatul, Inovarea si Creativitatea) la care Strategia de competitivitate 2014-2020 a RO încearcă să răspundă, reprezentanți ai diasporei românești pot aduce un suflu nou și adaptat realitătilor din tările gazdă pentru a răspunde mai bine antreprenoriatului, inovarii și creativității având o mai mare înclinare pentru asumarea riscului în conditiile unor economii de piata deprinse cu concurența acerbă.
 
     Modelul pilot propus prin proiect este un model axat preponderent pe inovare și specializare inteligentă. Modelul regional de dezvoltare economică, se focalizează pe obținerea și implementarea cu succes pe piață de produse noi, tehnologii și servicii noi, metode noi de marketing și organizare.
 
     Metodologia de selecție a grupului ținta contine criterii si modalitati de selectie care sa conduca la un proces de selecție transparent, echidistant si obiectiv.

     Reprezentantii grupului tinta din diaspora pot completa si transmite către  Primăria Municipiului Făgăraș - adresa alinarecean@yahoo.com formularul de inscriere/declaratie de intentie, care va cuprinde informatii necesare pentru incadrarea candidatului in profilul participantului la grupul tinta al proiectului, conform cerintelor prevazute in Ghid.
     Prin completarea, semnarea si depunerea formularului de inscriere, candidatul isi exprima, fara echivoc, intentia de participare la cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale bazate pe inovare derulate prin proiect. Acest formular/declaratie de intentie va fi descarcat de catre candidati de pe site-ul proiectului si va fi transmis, impreună cu celelalte documente solicitate (existente pe site) pe adresa alinarecean@yahoo.com
 
     Formularul de inscriere va contine pe langa datele de identificare ale candidatului si o serie de informatii referitoare la: ocupatia actuala, ideea de afacere, forma de organizare a afacerii, avantajele competitive, caracterul inovativ al afacerii si domeniul de dezvoltare (clasic sau de specializare inteligenta), motivatia pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri.
 
     Selectia participantilor in grupul tinta al proiectului se va realiza in functie de:
a) criteriile de selectie a grupului tinta stabilite prin Cererea de finantare, respectiv:
i. indeplineste conditiile din Ghidul solicitantului pct 1.6 a-f;
ii. principiul egalitatii de sanse (din cele 336 persoane selectate in grupul tinta, 30% vor fi femei).

b) regula “primul venit, primul servit”, cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie a grupului tinta stabilite prin proiect, nr. minim de femei (minim 100 ) si pana la completarea grupelor aferente cursurilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale bazate pe inovare.
 
     Participantii astfel selectati vor fi fi inscrisi in grupele de curs, dupa cum urmeaza: candidați admisi, candidați în rezerva (max. 3 pers pentru fiecare grupa).
 
Vor fi respinsi:
• candidatii care nu au transmis formularul de inscriere in termen, respectiv la o data care nu este cuprinsa in intervalul stabilit in cadrul parteneriatului
• candidatii care au transmis formularul de inscriere la o alta adresa de e-mail decat cea indicata in metodologie.
• candidatii care nu au atasat formularul de inscriere la momentul transmiterii e-mailului sau nu au respectat termenele de inscriere/completare prevazute in metodologie.
 
 
Criterii minimale de acceptare
Candidatii admisi vor fi inregistrati in grupul tinta al proiectului, cu conditia depunerii dosarului complet de inscriere, dosar care va cuprinde in mod obligatoriu

• Formular de inscriere in grupul tinta, completat integral, semnat;
• Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnata
• Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari, semnata;
• Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei certificari, semnata;
• CV (in format Europass), semnat de catre titular pe fiecare pagina
• Formular inregistrare GT
• Test competente antreprenoriale
• Test personalitate
• Scrisoare de motivatie


De asemenea va rugam sa trimiteti copii dupa urmatoarele documente: 
• diplome/documente de studii (minim 10 clase), certificate pentru conformitate cu originalul; 
• cartea de identitate, certificata pentru conformitate cu originalul 
• documentul care face dovada rezidentei in ultimele 12 luni inaintea inscrierii in GT(tradus in limba romana)
• contractul de muncă sau de colaborare ori alt document similar incheiat in strainatate (tradus in limba romana) sau documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate (tradus in limba romana) 

Email oficial: diaspora@primaria-fagaras.ro

Expert selectare, recrutare, gestionare grup țintă RO: 
Nume: Alina Recean 
e-mai: alinarecean@yahoo.com
Tel: 0737 557 895
 

Sfaturi pentru un plan de afaceri de succes