PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

„Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - Cetatea Făgărașului”

 

Titlu proiect: Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - Cetatea Făgărașului

Cod SMIS: 116569

 

Denumire beneficiar: Municipiul Făgăraș 

Obiectiv general:

Impulsionarea dezvoltării Municipiului Făgăraș, județului Brașov și al Regiunii Centru, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

 
 Obiective specifice:

Restaurarea, consolidarea și amenajarea/refuncționalizarea unor spații existente din incinta cetății prin reconstituirea, respectiv refacerea acestora, care vizează obiectivul de patrimoniu cultural – Cetatea Făgăraș.

-Lucrări de consolidare și restaurare a zonelor afectate, parte din obiectiv, precum și lucrări de reparații și finisaje completate de lucrări de restaurare a podurilor din lemn, inclusiv a podului ridicător și a vechilor drumuri de gardă, reconstituirea, reabilitarea și amenajarea spațiilor fostelor grajduri de pe latura de vest a incintei exterioare fortificate, dar și crearea de locuri de belvedere și de odihnă;

-Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu cultural – Cetatea Făgăraș;

 

Rezultate proiect:

- Reabilitarea obiectivului de patrimoniu cultural prin restaurarea și valorificarea durabilă a Cetatii Făgărașului;

- Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.

 

Indicatori de realizare:

1.Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin – de la 75.540 la 100.711 de vizitatori;

2.Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.

 

Dată începere proiect:  15.06.2017

 

Durată realizare investiţie: 49 luni, 01.09.2015 și 30.09.2019

 

Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de : 21.805.731,57 lei, din care 18.534.871,83 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FEDR (85%), 2.834.745,11 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 436.114,63 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 
 
 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.