PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Protecţia datelor

back

Responsabil Protectia datelor: PICĂ PETRONELA
Adresa: str. Republicii nr. 3, Făgăraș, județul Brașov
Tel: 0368-402 949

Legislație: 

Dispozitia nr. 733/25.05.2018

Regulamentul nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Directiva 95/46/CE - Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal

Art. 121 alin (1) si alin (2) din Constitutia Romaniei

Art. 7 alin (2) din Codul Civil

Art. 21 lit (m) din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006

Art. 1 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

OG 57/2019 - Codul administrativ