PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Făgăraş

back

     Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele teritoriului administrativ al municipiului Făgăraş. Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativteritorială, aferentă Planului urbanistic general, cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitecturalurbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.

     Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zone şi subzone ale acesteia. Avizarea sau aprobarea unor documentaţii de urbanism ale căror prevederi referitoare la amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspectul arhitectural, materialele utilizate, învelitoare, paletă cromatică încalcă, după caz, Codul civil, legislaţia specifică privind dreptul de proprietate, sănătatea şi siguranţa populaţiei, mediul, protecţia patrimoniului de orice natură sau protecţia peisajului este interzisă.