PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Piaţa Agroalimentară Făgăraş

DESCRIERE

ANUNŢ Privind selecţia membrilor Consiliul de Administraţie Al societăţii PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SA (3 posturi) conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

„SERVICII DE PAZA Şl PROTECŢIE SI SERVICII DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA PIAŢA AGROAUMENTARA Fagaras, str. N. Balcescu, nr.25 SI SERVICII DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI PATRULARE LA TÂRGUL DE ANIMALE Fagaras, str. Hurezului, nr.12"

 

Nr. 4147/04.02.2022

ANUNŢ

     Cu privire la îndeplinirea procedurilor de guvemanţă corporativă reglementată de art. 3 pct.2 lit.c) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Anexa IC din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se aduce la cunoştinţă anunţul referitor la organizarea de consultări cu privire la stabilirea conţinutului Scrisorii de Aşteptări privind performanţele SC Salco Serv SA şi ale SC Pieţe Târguri şi Oboare SRL pentru perioada 2022-2026.
     Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului/ asociaţilor privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.
Consultările se vor desfăşura în Sala de şedinţe a Consiliului Local din Făgăraş , str. Republicii nr.3, în data de 16.02.2022, începând cu ora 14.30

2022-Scrisoare de asteptari

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE PROCEDURĂ PROPRIE ACHIZIŢIE SERVICII DE PAZA ŞI PROTECŢIE SI SERVICII DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA PIAŢA AGROALIMENTARA Fagaras, str. N. Balcescu, nr.25 SI SERVICII DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI PATRULARE LA TÂRGUL DE ANIMALE Fagaras, str. Hurezului, nr.12

1. ANUNT

2. Documentatie

3. Procedura

 

18.03.2022

Erata

CONTESTATIE PROCEDURA SI RASPUNS CONTESTATIE