PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Parcul Industrial Făgăraş

DESCRIERE

Nr. 6446/16.02.2022

ANUNŢ

     Cu privire la îndeplinirea procedurilor de guvemanţă corporativă reglementată de art. 3 pct.2 lit.c) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Anexa IC din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se aduce la cunoştinţă anunţul referitor la organizarea de consultări cu privire la stabilirea conţinutului Scrisorii de Aşteptări privind performanţele SC Nitroparc SRL pentru perioada 2022-2026.

     Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului/ asociaţilor privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.

     Consultările se vor desfăşura în Sala de şedinţe a Consiliului Local din Făgăraş , str. Republicii nr.3, în data de 28.02.2022, începând cu ora 14.30

 

2022-Scrisoare de asteptari NITROPARC