PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Serviciul Patrimoniu / Compartiment parcări


ATENȚIE!

 


 • Utilizând sistemul "Programări online parcări" vă dați acordul ca Primaria Municipiului Făgăraș să prelucreze datele cu caracter personal din formular.
 • Totodată declarați pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevazute de codul penal pentru infracțiunile de fals în declarații și uz de fals, că datele folosite în formularul de programare sunt corecte.

 • Datele personale care vă sunt solicitate prin prezentul formular vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră.
 • Primaria Municipiului Făgăraș garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Primaria Municipiului Făgăraș are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul online de programări.
 • Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem și prelucrarea automată a cererilor lui.
 • Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului.
 • Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
 • Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și să solicite o programare la sediul UAT Făgăraș, Compartiment Parcări.
 • Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa parcari@primaria-fagaras.ro

DESCRIERE

 • ATENTIE! Introducerea gresită a datelor poate duce la solutionarea nefavorabila a cererii dvs.
 • Locurile de parcare din cartierele Municipiului Făgăraș se repartizează conform Regulamentului aprobat prin HCL 326/2023.