PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC)

CONTACT:

Adresa: Str Republicii, Nr. 3, Fagaras, Jud. Brasov
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) ,
Pagina web: http://www.primaria-fagaras.ro;

Telefon: 0268-211313, interior: 113, 114
Fax: 0268-213020
PROGRAM DE LUCRU:

Program de relaţii cu publicul:
Luni - Vineri: 7.30 - 16.00 *
Sâmbătă şi Duminică: nu se lucrează
DESCRIERE

     C.I.C. Făgăraş este un birou care funcţionează în scopul de a apropia autoritatea publică de cetăţean, chiar mai mult de a face că funcţionarul public să depindă de cetăţean, pentru că aici cetăţeanul este persoana care comunică dorinţele sale funcţionarului public, menirea acestuia fiind să le trateze într-o manieră avantajoasă pentru ambele părţi.
     În cadrul C.I.C. Făgăraş lucrează în slujba cetăţeanului reprezentanţii Primăriei Municipiului Făgăraş care oferă informaţii despre modul de aplicare a Legii nr. 18/1991, Legii nr. 9/1998, Legii nr. 1/2000, informaţii referitoare la ocrotirea minorului, dar şi informaţii despre problemele de urbanism.
     Chiar mai mult, aici, la C.I.C., cetăţenii pot înregistra sesizările în legătură cu aplicarea legilor precum şi documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie, şi a autorizaţiilor de funcţionare pe baza liberei iniţiative.
     Amenajat într-un spaţiu primitor şi uşor accesibil cetăţenilor, C.I.C. Făgăraş dispune de o bază de date bogată în informaţii din toate domeniile de activitate, iar funcţionarii publici care lucrează aici sunt pregătiţi să întâmpine cetăţeanul ale cărui probleme reprezintă scopul muncii autorităţilor publice locale.

 

  Servicii oferite de CIC

1. Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Primărie   - Informare directă verbală, prin telefon sau corespondenţă
- Oferirea fluturaşilor informativi
- Oferirea broşurilor cu descrierea serviciilor oferite cetăţenilor
- Punerea la dispoziţie a formularelor pentru fiecare procedură birocratică

2. Asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local   - Asistenţă pentru completarea formularelor
- Explicarea paşilor pentru rezolvarea problemei
- Asigurarea contactelor cu alte servicii
- Îndrumarea cetăţenilor pe parcursul etapelor birocratice

3. Registratură (înregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor   - Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei
- Verificarea actelor prezentate
- Înregistrarea documentelor
- Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului
- Urmărirea traiectoriei documentelor
- Prevenirea şi raportarea întârzierilor
- Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice
- Eliberarea documentelor şi avizelor

4. Asigurarea accesului liber la informaţia publică (include şi aplicarea Legii 544/2001)   - Oferirea informaţiilor publice (afişaj, buletin informativ anual care conţine informaţiile ce trebuie comunicate din oficiu, etc.)
- Publicarea buletinului informativ al primăriei
- Primirea şi înregistrarea cererilor de informaţii publice
- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii
- Elaborarea răspunsului la cereri
- Transmiterea răspunsului în termen la solicitant
- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor
- Raportarea situaţiei aplicării legii
- Organizarea punctului de informare şi documentare (PID)
- Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:
Hotărârile Consiliului Local
Regulamente pentru comunitate
Lista serviciilor publice şi a prestatorilor
Lista impozitelor şi taxelor locale
Informaţii despre patrimoniul localităţii
- Realizarea Raportului anual privind activitatea Primăriei (include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

5. Asigurarea transparenţei deciziei locale (52/2003)   - Informaţii referitoare la activitatea Consiliului Local şi Hotărâri ale Consiliului Local
- Afişarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
- Afişarea Hotărârilor Consiliului Local după aprobare
- Anunţarea datei şi ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local
- Anunţarea (afişaj, scrisori, ziar) a temelor de discuţie pentru întâlnirile obşteşti
- Anunţarea temelor supuse consultării cetăţenilor şi organizarea acţiunilor de consultare (sondaj, întruniri publice)
- Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetăţeni sau de Primărie
- Colectarea propunerilor cetăţenilor şi transmiterea lor celui care a iniţiat proiectul de hotărâre.

6. Aplicarea legii privind petiţiile (OG 27/2002) şi a legii nr. 233   - Primirea şi înregistrarea petiţiilor
- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii
- Elaborarea răspunsului la petiţii conform atribuţiilor de serviciu
- Transmiterea răspunsului în termen, la solicitant
- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor
- Raportarea situaţiei aplicării legii

7. Organizarea programului de audienţe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)   - Stabilirea orarului audienţelor în colaborare cu conducerea primăriei
- Aplicarea procedurii de audienţe
- Urmărirea punerii în aplicare a soluţiilor identificate în audienţe prin colaborare cu celelalte servicii
- Raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea Primăriei şi cetăţeni

8. Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni şi derularea campaniei publice   - Elaborarea materialelor informative
- Elaborarea specificaţiei tehnice pentru licitaţia de tipărire
- Distribuirea materialelor
- Planificarea şi derularea campaniilor publice
- Colaborarea cu structurile asociative ale cetăţenilor pentru derularea campaniilor publice

9. Operarea Telefonului Cetăţeanului   - Primirea şi înregistrarea apelurilor
- Oferirea informaţiilor telefonic sau ghidarea cetăţeanului pentru rezolvarea problemei
- Colaborarea cu celelalte servicii pentru urmărirea rezolvării problemelor sesizate telefonic
- Elaborarea şi transmiterea răspunsului în scris pentru problemele care necesită mai mult timp pentru rezolvare
- Raport periodic asupra modului de rezolvare a problemelor sesizate prin telefon