PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Situaţia lunară a plăţilor

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-OCT-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-MAI-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-IUL-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-DEC-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-AUG-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 30-SEP-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 30-NOI-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 30-IUN-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 30-APR-22RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA 31-IAN-23