PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020

Autoevaluarea masurilor preventive anticoruptie prevazute de SNA 2016-2020

     Metodologia de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, prevede centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016), în baza rapoartelor de autoevaluare.
     Coordonarea implementării şi monitorizării SNA se realizează de către Ministerul Justiţiei (MJ), cu raportare către Guvern şi comunicare anuală a unei sinteze către Parlamentul României.
     In scopul facilitării monitorizării SNA la nivelul administraţiei publice locale, MJ şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) au încheiat un Acord de co/uborore, gestionarea comunicării cu autorităţile locale realizându-se, astfel, de către MDRAPFE, prin Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice (DIBGPP).
 

Chestionar privind identificarea nevoilor administraţiei publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020
   
     Perioada de administrare: 20 septembrie - 31 octombrie 2017
     Chestionarul a fost elaborat de MDRAPFE prin DIBGPP în cadrul proiectului cu titlul:
 
„Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupţiei în administraţia publică”

     (cod SIPOCA 61), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
 
DECLARAŢIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020

     Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,
     UAT Municipiul Făgăraş, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor si ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
     Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020,
     Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
     Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

CERTIFICAT SRAC & ISO 9001:2008 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGARAS