PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Cadrul natural


Municipiul Făgăraş, veche aşezare urbană, având coordonatele de 45º50 latitudine nordică şi 25º51 longiutudine estică, este situat în partea central- nordică a depresiunii cu acelaşi nume, delimitat de Munţii Făgăraşului (cei mai înalţi munţi din ţară) şi de cei ai Perşanilor, precum şi de râul Olt.

Trebuie menţionat faptul că nu putem vorbi de localitatea Făgăraş fără a face referire la zona Ţării Făgăraşului, astfel mai jos sunt prezentate elementele fizico-geografice ale acestei zone.

Zona Ţării Făgăraşului ar putea fi delimitată, aproximativ, între următoarele limite:

    - la Nord: de-a lungul liniei care ar uni localităţile Hoghiz- Ungar- Ticuş- Cincu- Bruiu, apoi la vest: Valea Oltului- Avrig- Racoviţă- Turnu Roşu; deci fâşia sudică a Podişului Hârtibaciului care gravitează către valea largă a Oltului mijlociu;

    - la Vest: s-a menţionat deja Valea Oltului, care de la Avrig, se îndreaptă spre sud, până la Turnu Roşu;

    - la Sud: creasta alpină a Munţiilor Făgăraşului, pe linia cumpenei apelor, incluzând deci, în Ţara Făgăraşului întreg versantul nordic al acestor munţi;

    - la Est: pe văile Bârsei şi Sebeşului, în continuare, culmea Munţilor Perşani, Valea Bogată- Hoghiz.

Acest teritoriu constituie o unitate etnoistorică şi geografică. Unitatea etnografică se reflectă pregnant în portul popular, potrivit căruia Ţara Oltului poate fi împărţită în trei zone: zona Avrig, zona Făgăraş şi zona Părău- Mateiaş. Portul popular, care este expresia cea mai vie a unităţii vieţii sociale, economice şi istorice a locuitorilor dintr-un ţinut, vine în sprijinul unităţii teritoriului ales pentru studiu.