PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Rezervaţii naturale


Ţara Făgăraşului dispune de un adevărat mozaic floristic şi de o bogată zestre faunistică. În această diversitate a cadrului natural, alături de întinse comunităţi adaptate climatului actual, şi-au găsit loc de refugiu , pe suprafeţe restrânse, în staţiuni cu condiţii compensatoare, interesante specii din grupări relicte da plante. Schimbările climatice din trecut au lăsat presărate interesante insule de vegetaţii supravieţuitoare. S-au individualizat astfel, rezervaţii floristice şi faunistice cu multiple valenţe de ordin ştiinţific, social, estetic şi nu în ultimul rând turistic, care au fost puse sub ocrotire.

Rezervaţia cea mai cunoscută din zonă este rezervaşia botanică „Poiana cu Narcise ” din Dumbrava Vadului, cu o suprafaţă de 400 ha. Situată la poalele Munţilor Făgăraş, în apropierea localităţii Şercaia ( în sudul comunei, 4 km pe DN 73A şi spre vest încă 4 km pe un drum comunal), această rezervaţie peisagistică din perimetrul unei păduri de stejar dumbrăvită, cu poieni mari, se caracterizează prin neobişnuita prezenţă a narciselor (Narcissus stelaris) în lunile mai-iunie. Florile cresc în mod obişnuit în păşuni, fâneţe, poieni umede, narcisele fiind răspândite în Alpi, Munţii Jura, Tirol, nordul Greciei, la noi în ţară întâlnindu-se în judeţele Bistriţa Năsăud, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Prahova.

Prezenţa narciselor în Pădurea Vadului, pădure veche de peste 100 de ani în număr foarte mare este determinată de slaba umbrire realizată de arbori şi de solul podzolic ce a favorizat înmlăştinirea terenului, situat în zona cu precipitaţii abundente din depresiunea Făgăraşului. Dintre alte specii în rezervaţie se mai găsesc răculeţul, tămâioara, stânjenul siberian, bulbucii de munte. Pentru păstrarea acestor minunate colţuri recreative ale naturii s-au împrejmuit pentru început 87 ha din Dumbrava Vadului.

O altă importantă rezervaţie este „Lacul şi golul alpin Bâlea”, cu o suprafaţă de 120,40 ha, care ocroteşte peisajul glaciar, lacul, stâncăriile, flora şi fauna specific alpine. Relieful rezervaţiei este accidentat cea mai mare parte din suprafaţă sa fiind alcătuită din pante abrupte, orientate nord-sud, cu înclinaţii de 25º-45º.

Sub regim de ocrotire se află şi Pădurea Bogatei situată la sud-est de localitatea Hoghiz, ca rezervaţie peisagistică, cu mozaicul său geologic şi de vegetaţie.