PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Agroturism


Numeroase sate din România dispun - prin cadrul lor pitoresc deosebit si prin gospodăriile lor confortabile, cu oameni ospitalieri si meşteşugari talentaţi - de un potenţial turistic aparte.

Agroturismul este o forma de turism - relativ recenta in România - ce a apărut din necesitatea găsirii unor soluţii de creştere a veniturilor gospodăriilor rurale prin valorificarea potenţialului lor economic. Acest potenţial se refera atât la excedentul de cazare existent in gospodăria ţărăneasca -pregătit si amenajat special pentru primirea de oaspeţi - cat si la bunurile si serviciile oferite de aceasta spre consumul persoanelor care vin in mediul rural pentru relaxare, odihna si agrement.

In funcţie de ambientul natural, cultural si folcloric al regiunii, serviciile agroturistice oferite de gospodăriile ţărăneşti pot varia de la servirea mesei, servicii de insotire si călăuza turistica pe anumite trasee sau iniţiere in anumite meşteşuguri tradiţionale, la posibilitatea practicării unor sporturi sau asistării la o serie de obiceiuri tradiţionale din gospodărie, localitate sau zona (şezători, hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri tradiţionale, spectacole folclorice, etc).

Ferma agroturistica este o structura de primire pentru găzduire si servirea mesei ce funcţionează in cadrul unei gospodarii ţărăneşti si care asigura alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din surse proprii si locale.

In prezent, agroturismul în Tara Făgăraşului este la început de drum. Chiar daca locuitorii acestei regiuni au început sa înţeleagă oportunitatea dezvoltării unei astfel de forme de turism, fermele agroturistice din Tara Făgăraşului nu sunt încă intrate în circuitul turistic.

Turismul rural are o sfera de cuprindere mai larga decât agroturismul si dispune de o structura funcţionala de servicii si cazare eterogena. Aceasta formula de turism este promovata de structuri special amenajate, in jurul cărora se desfăşoară activităţi de turism specializate. Veniturile obţinute au un caracter permanent, iar serviciile sunt asigurate de un personal angajat si specializat. Dintre structurile turismului rural fac parte : pensiuni turistice, moteluri, camping-uri, tabere şcolare, sate de vacanta, tabere de creaţie artistica sau pentru activităţi ecologice.

Pensiunile turistice sunt structuri de primire pentru găzduire si primirea mesei care funcţionează in locuinţele cetăţenilor sau in clădiri independente si care asigura, in spatii special amenajate, cazarea turiştilor si servicii de pregătire si servire a mesei.

In Tara Făgăraşului , astfel de pensiuni pot fi întâlnite pe Valea Sâmbetei, Valea Dejani, Valea Breaza sau Sebeş, în apropierea Făgăraşului.