PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Turism ecumenic


Formula clasica de turism este cunoscuta ca o serie de activităţi cu caracter recreativ sau sportiv, constând în parcurgerea unor regiuni pitoreşti sau interesante din punct de vedere ştiinţific, istoric, geografic, etc. Doar de câţiva ani a început sa se prefigureze ideea promovării unei noi formule de turism, bazata pe potenţialul spiritual si pe tradiţia culturala a Tarii Făgăraşului. în acest context, noţiunea de turism ecumenic ne trimite cu gândul nu doar la ideea de recreere spirituala - participarea la viata de zi cu zi a lăcaşurilor sfinte - dar si la contactul cu o spiritualitate veche de veacuri.

Ideea de turism ecumenic în Tara Făgăraşului este legata în primul rând de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, care atrage interesul vizitatorilor prin muzeul de icoane pe sticla, prin vasta biblioteca, atelierul de pictura si Centrul Ecumenic.

Pornit de la colecţia personala a Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeala, muzeul deţine astăzi una dintre cele mai bogate colecţii de picturi vechi pe sticla, aparţinând secolelor XVIII-XIX, în mare majoritate executate în maniera popular-naiva, în care predomina stilul brâncovenesc.

Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictura pe sticla. Nu trebuie sa uitam ca scoală de zugravi, întemeiata de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din aceasta parte a tarii, iar apoi în pictura pe sticla, al cărei leagăn de formare a fost Tara Făgăraşului. Astăzi, atelierul de pictura pe sticla în care se lucrează într-o maniera noua picturi tradiţionale pe sticla si creaţii noi, este cea mai importanta scoală de pictura din tara, scoală condusa de Părintele Arhidiacon Calinic Morar.

Centrul Ecumenic - Academia de la Sâmbăta este o construcţie ridicata la iniţiativa Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeala si inaugurata în anul 2003. Clădirea este menita sa găzduiască seminarii si conferinţe teologice cu participarea unor preoţi, cadre didactice, studenţi si elevi la teologie, precum si a oamenilor simpli. Centrul este construit astfel încât sa poată oferi cazare atât participanţilor la aceste evenimente, cât si pelerinilor sosiţi la sărbătoarea hramului mănăstirii - Adormirea Maicii Domnului, ÎS august - sau cu ocazia sărbătorii Izvorului Tămăduirii, în prima vineri după Paşti.

Posibilităţi de cazare a pelerinilor sunt oferite si de alte mănăstiri din Tara Făgăraşului - Berivoi, Bucium, Dejani sau Faget-Bohoft.

Mănăstirea de la Cârtisoara oferă vizitatorilor un rnic muzeu de icoane pe sticla si un atelier de pictura unde, la cerere, se pot comanda si cumpăra lucrări.