HOTĂRÂREA nr.242 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimi

Nr. 242/2019 back