Partea 5 - HOTĂRÂRILE nr.301-310 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 301-310/2018 back