PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 1037 din 10.11.2022 ANUNȚ în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectoru

back

15.11.2022