PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş”

Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş” – Proiect cofinanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă

Titlu proiect: Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş

 

POCA/924/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Cod SMIS: 152232

 

Beneficiar: Municipiul Făgăraş

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă, cererea de proiecte CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

 

Scopul proiectului:

Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş prin implementare de măsuri referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei, conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Sondarea percepţiei publice privind aspectele legate de corupţie la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraş;

2. Implementarea de măsuri în vederea conformării cu cerinţele privind Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi   implementarea ISO 37001;

3. Elaborarea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupţiei şi a incidentelor de integritate, prevenirea conflictelor      de interese;

4. Certificarea Primăriei Municipiului Făgăraş în sistemul de management anti-mită SR EN ISO 37001;

5. Configurarea procedurilor anticorupţie în Platforma IT existentă;

6. Formarea personalului privind etica şi integritatea şi implementarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

 

Valoare proiect:

Alocarea financiară totală este de 412,908.00 lei, din care 350.971,80 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FSE (85%), 53.678,04 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 8.258,16 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului  Făgăraș. 

 

Rezultate proiect:

Rezultatele şi indicatorii proiectului corespund in mod direct rezultatelor şi indicatorilor POCA.

Proiectul contribuie la obiectivul specific POCA urmărind creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş.

Rezultat 1: Rezultatele sondajului privind percepţia publică privind aspectele legate de corupţie la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraş;

Rezultat 2: Sistem de management anti-mită implementat;

Rezultat 3: Ghid de bune practici pentru prevenirea corupţiei şi a incidentelor de integritate, precum şi prevenirea conflictelor de interese;

Rezultat 4: Certificare ISO 37001;

Rezultat 5: Proceduri ale sistemului anti-mită configurate în Platforma IT;

Rezultat 6: 25 persoane formate privind etica şi integritatea;

Rezultat 7: 25 persoane formate privind implementarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

 

Dată de începere: ianuarie 2022

Perioadă de implementare: 15 luni