Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 30.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş , convocat pentru data de JOI, 30 IANUARIE 2020, orele 17,00

 
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 DECEMBRIE 2019 (ORDINARĂ)

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (EXTRAORDINARĂ- DE ÎNDATĂ).

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019.
 
5.      Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraş.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020.

8.    Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redevenţelor, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor şi spaţiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraş.

9.    Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu aflate în domeniul public/privat a Municipiului Făgăraş.

10.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.

11.     Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraş.

12.    Proiect de hotarare privind atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului.

13.    Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în Dosar nr.4483/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

14.    Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat în Dosar nr.5945/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş, în care Municipiul Făgăraş are calitatea de pârât, în contradictoriu cu ŞAPTE SPICE S.A. - Obiectul dosarului fiind acţiune în constatare.

15.    Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare.

16.    Proiect de hotarare privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş.

17.    Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020.

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Făgăraş".

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat", instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2020-2021.

21.    Proiect de hotarare privind aprobarea acordării elevilor din învăţământul primar din Municipiul Făgăraş a unui kilogram miere polifloră în fiecare lună de curs frecvent.

22.    Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă ( FEBRUARIE 2020).

23.  Informare nr.13/06.01.2020, înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.de 272/06.01.2020 din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş privind raportul referitor la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2019.