Proiecte de hotărâri - Ședința extraordinară din 26 FEBRUARIE 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei extraordinare - de îndată a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş ,
convocat pentru data de miercuri, 26 FEBRUARIE 2020, orele 12,00


1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr.24.049/28.10.2011, încheiat cu S.C. ECOTERM S.A. Făgăraş şi preluarea bunurilor de retur şi a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş.

2.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat inclusiv a infrastructurii tehnico- edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraş către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea de principiu a preţului local pentru Serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind continuarea activităţii pentru salariaţii S.C. ECOTERM S.A. Făgăraş prin preluarea de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş.