PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

“Administraţie publică împreună cu cetăţenii” - Proiect cofinanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă

Titlu proiect: “Administraţie publică împreună cu cetăţenii”
Cod SIPOCA/SMIS2014: 565/126332Beneficiar: Municipiul Făgăraş

     Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă, cererea de proiecte „Fundamentarea deciziilor,  planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”.

Scopul proiectului:

     Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în  concordanţă cu Strategia pentru consolidarea Administraţiei Publice:

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.    Digitizarea, simplificarea şi optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate către cetăţeni în administraţia locală a  Municipiului Făgăraş.
2.    Îmbunătăţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii publice de calitate către cetăţeni.
3.    Îmbunătaţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii digitizate şi online către cetăţeni.

Valoare proiect:

     Alocarea financiară totală este de 2.257.801,75 lei, din care 1.919.131,50 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FSE (85%), 293.514,21 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 45.156,04 lei reprezintă contribuția proprie de 2%.

Rezultate proiect:

Rezultat 1: O analiză a nevoilor şi obiectivelor de simplificare şi raţionalizare a procedurilor administrative

Rezultat 2: O analiză de business privind optimizarea proceselor pentru reducerea birocraţiei

Rezultat 3: Platformă IT configurabilă pentru optimizarea proceselor decizionale şi a interacţiunii cu cetăţenii

Rezultat 4: 50 de persoane - membri ai grupului ţintă - formate în utilizarea de metodologii de simplificare şi raţionalizare a procedurilor administrative.

Rezultat 5: 50 de persoane - membri ai grupului ţintă - formate în utilizarea de metode digitale pentru fluxurile de lucru simplificate oferite către cetăţeni.

Dată de începere: 16.05.2019
Perioadă de implementare: 36 luni