PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

”SISTEME SI STANDARDE COMUNE IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI FAGARAS”

”Sisteme și standarde comune în administrația publică locală a Municipiului Făgăraș” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

TITLUL PROIECT: ”Sisteme și standarde comune în administrația publică locală a Municipiului Făgăraș”
COD SIPOCA/ SMIS2014+ : 1212/155079

 

BENEFICIAR: Municipiul Făgăraș

Proiectul  este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă - Fundamentarea deciziilor,  planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”.

Scopul proiectului:

Municipalitatea își propune să furnizeze servicii de cea mai înaltă calitate cetățenilor săi, investitorilor, antreprenorilor printr-un suport de tehnologia informației și a comunicațiilor, devenind astfel punct de referință la nivel național aliniat la standardele europene în domeniul serviciilor publice. Astfel, prin prezentul proiect se oferă o alternativă la modul clasic de livrare a serviciilor gestionate de municipalitate în mod partajat, prin preluarea documentelor și a datelor în format electronic de la cetățeni/mediu de afaceri, urmărindu-se creșterea gamei de servicii oferite în sistem electronic, disponibilitatea extinsă a serviciilor electronice și creșterea eficienței în tratarea solicitărilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard
2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni/mediul de afaceri în domeniul competențelor partajate atât din perspectiva back-office cât și front-office
3. Dezvoltarea cunosștințelor și abilităților perdonalului din cadrul Municipiului Făgăraș în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect.

REZULTATE:

1. Implementarea de instrumente de management al calității și performanței
2. Platformă integrată front-office și back-office pentru servicii electronice complete în domeniul competențelor partajate
3. Formarea/instruirea, evaluarea/testarea  personalului în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului

VALOAREA TOTALĂ:
3.398.323,00 lei

Defalcată astfel :
-2.888.574,55 lei- valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE
-441.781,99 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national
-67.966,46 lei - cofinațarea eligibilă asigurată de Municipiul Făgăraș

 

DATĂ DE ÎNCEPERE: Aprilie 2022
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16 luni

 

Video start-up proiect