PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Rapoarte

NR.30565/20.02.2024 RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR PREVAZUTE IN STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025 LA NIVELUL ANULUI 2023

NR .9345/15.03.2023 - RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR PREVĂZUTE IN STRATEGIA NAŢIONALA ANftcMuPTIE 2021-2025 LA NIVELUL ANULUI 2022

Nr. 6294/ 15.02.2022 - Raport privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (S.N.A.) la nivelul UAT - Municipiul Făgăraş în anul 2021